Klicka här för att komma till Nordmarkens Motor i Årjäng

Klicka här för att komma till Opel-Center Karlstad i Karlstad

Karlstad
Årjäng

Hej!

Tack för att vi fått förtroendet att serva din bil. Vi skulle uppskatta om du hade tid att svara på fyra enkla frågor och gärna en kommentar för att vi skall kunna bli ännu bättre. Har du frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss:

service@nordmarkensmotor.se
+46 (0)573 711360, tel från Norge: 21 67 61 01
www.nordmarkensmotor.se


1. Upplevde du att du fick ett snabbt och korrekt svar på din servicefråga när du kontaktade oss?
*
2. Baserat på ditt senaste servicebesök, hur troligt är det att du skulle rekommendera oss till en vän eller kollega?
*
3. Hur nöjd är du överlag med verkstadspersonalens attityd och bemötande?
*
4. Hur nöjd var du med kvalitén på arbetet som gjordes på din bil?
*
5. Övriga kommentarer:
6. Ange gärna dina kontaktuppgifter / Namn:
Regnr:
Epost:
Telefon
Tack för din medverkan! Dina svar är viktiga för oss för att vi ska kunna bli ännu bättre. Välkommen åter!
* Du måste fylla i det här fältet
Följ oss på